Giáo Dục Sáng Tạo

Lê Chơn Nhựt Bình

Trải qua nhiều cuộc tin sáng tạo, tin học trẻ của TP Hồ Chí Minh và Toàn Quốc khi còn là học sinh trung học, Bình được gặp gỡ những bạn đồng trang lứa nhưng có chung lý tưởng...

le-chon-nhut-binh-1

Trải qua nhiều cuộc tin sáng tạo, tin học trẻ của TP Hồ Chí Minh và Toàn Quốc khi còn là học sinh trung học, Bình được gặp gỡ những bạn đồng trang lứa nhưng có chung lý tưởng xây dựng, đóng cho cộng đồng bằng Tin Học. Năm 2010, khi đi du học ở trường Melbourne, Úc, được học nhiều kỹ năng xây dựng web, anh bắt đầu ý tưởng cua mình - xây dựng website Giáo Dục Sáng Tạo, với hy vọng đây sẽ là nơi giúp cho các bạn học sinh, sinh viên có thể phổ biến những ý tưởng, phần mềm sáng tạo của mình đến với cộng đồng người dùng. 

Từ Năm 2010 tới nay, Nhựt Bình đã xây dựng rất nhiều các website để phục vụ cộng đồng:

Với kinh nghiệm khi làm việc tại Trung Tâm Giải Pháp Dạy, Học và Nghiên Cứu (Learning Teaching and Research Solution Centre) của trường Đại Học RMIT Melbourne, Nhựt Bình hy vọng sẽ có thể tiếp tục xây dựng nên những sán phẩm tin học miễn phí, đóng góp cho nền giáo dục Việt Nam.

Hiện tại với vai trò là giảng viên Trường Đại Học RMIT tại Melbourne Australia với các ngành học về thiết website, mobile app và phương pháp áp dụng vào các quy trình doanh nghiệp.

Xem thông tin chi tiết về Nhựt Bình trên website trường RMIT 

Liên Kết Chia Sẻ:

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.