Giáo Dục Sáng Tạo

Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Ngôn ngữ ký hiệu là ngôn ngữ sử dụng hình dạng bàn tay, chuyển động cơ thể, cử chỉ, điệu bộ và sự thể hiện trên khuôn mặt để trao đổi kinh nghiệm, suy nghĩ, nhu cầu và...

tu-dien-ngon-ngu-ky-hieu-viet-nam

 

 

 

 

Nhà tài trợ: