Giáo Dục Sáng Tạo

Scientific calculator advance

SCA là một dự án phần mềm hỗ trợ tính toán và thực hành trong học tập và dạy học được phát triển lần đầu tiên vào năm 2007 với mục đích đem lại một trong những công cụ...

scientific-calculator-advance

 

Nhà tài trợ: