Giáo Dục Sáng Tạo

Phần mềm vẽ đồ thị Function Grapher

Đồ thị hàm số từ lâu đã là môt phần không thể thiếu trong bộ môn toán học, tuy nhiên hiện nay phần lớn các phần mềm hỗ trợ việc học môn này đều được viết bằng Tiếng...

phan-mem-ve-do-thi-function-grapher

  

 

 

Nhà tài trợ: