Giáo Dục Sáng Tạo

Geobook - Phần mềm học địa lí

Như các bạn biết môn địa lí là môn học rất thú vị nhưng cũng đầy nội dung cần học thuộc từ đó tác giả đã vận dụng nội dung bài và kiến thức tin học sẵn có để tạo...

phan-mem-hoc-dia-ly-viet-nam

Nhà tài trợ: