Giáo Dục Sáng Tạo

Bitchem2 - hoá học trên điện thoại di động

Với giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Bitchem2 được tác giả Tăng Khải Hạnh xây dựng với cơ sở dự liệu của PhuongTrinhHoaHoc.com đã có hơn 10,000 lượt tải. Chức năng chính của...

bitchem2-hoa-hoc-tren-dien-thoai-di-dong-34

 

Nhà tài trợ: