Tăng Khải HạnhBitchem2 - Cân bằng Phương Trình Hóa Học

Phần mềm:

Bitchem2 - Cân bằng Phương Trình Hóa Học

Nơi công tác / học tập:

Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên (Đại Học Quốc Gia Tp.hcm)

Mạng xã hội:
Facebook

Chia sẻ qua mạng xã hội

 Chúng tôi rất vui khi được làm quen với bạn qua facebook của chúng mình