Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Ngôn ngữ ký hiệu hay ngôn ngữ dấu hiệu, thủ ngữ là ngôn ngữ chủ yếu được cộng đồng người câm điếc sử dụng nhằm chuyển tải thông tin qua cử chỉ, điệu bộ của cơ thể và nét mặt thay cho lời nói. Việt Nam có khoảng hơn 3,000,000 người khiếm thính và ngôn ngữ giao tiếp chính của họ là ngôn ngữ ký hiệu.

Được sự đồng ý của tác giả, Website TuDienNgonNguKyHieu.com xây dựng bởi Giáo Dục Sáng Tạo dựa trên nguồn dữ liệu của phần mềm Từ điển ký hiệu giao tiếp của người khiếm thính (VSDIC) được xây dựng từ năm 2004 đến 2007.

 

Ảnh Tác Giả:
Ảnh Tác Giả
Tên Tác Giả:

Lê Chơn Nhựt Bình

Download:
Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Chia sẻ qua mạng xã hội

 Chúng tôi rất vui khi được làm quen với bạn qua facebook của chúng mình