Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Ngôn ngữ ký hiệu là ngôn ngữ sử dụng hình dạng bàn tay, chuyển động cơ thể, cử chỉ, điệu bộ và sự thể hiện trên khuôn mặt để trao đổi kinh nghiệm, suy nghĩ, nhu cầu và cảm xúc. Cũng như ngôn ngữ lời nói, NNKH là một ngôn ngữ thực sự, có ngữ pháp và cấu trúc riêng…. Sử dụng NNKH hoàn chỉnh, mọi người có thể trao đổi mọi điều cũng như những người nghe sử dụng ngôn ngữ nói (Bill Moody).

Được sự đồng ý của tác giả, Website TuDienNgonNguKyHieu.com xây dựng bởi Giáo Dục Sáng Tạo dựa trên nguồn dữ liệu đầu tiên là Từ điển ký hiệu giao tiếp của người khiếm thính (VSDIC) được xây dựng từ năm 2004 đến 2007 và sau đó là từ các nguồn khác như: Dự án Giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường - IDEO, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục người Khiếm thính - CED. Bên cạnh đó, sự đóng góp và chia sẻ của người dùng cũng là một nguồn dữ liệu quan trọng góp phần cho việc hoàn thiện trang web.

 

Ảnh Tác Giả:
Ảnh Tác Giả
Tên Tác Giả:

Lê Chơn Nhựt Bình

Download:
Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Chia sẻ qua mạng xã hội

 Chúng tôi rất vui khi được làm quen với bạn qua facebook của chúng mình