Thư Viện Lịch Sử

Với Thư Viện Lịch Sử, Giáo Dục Sáng Tạo mong muốn đem đến cho học sinh Việt Nam một phương tiện tìm hiểu lịch sử sinh động và hấp dẫn hơn. Nội dung chủ yếu lấy từ sách giáo khoa với những thông tin, hình ảnh liên kết với những website khác và youtube.

Điểm khác biệt ở ThuVienLichSu.com chính là tính liên kết và tổ chức nội dung một cách có hệ thống, bằng cách chia nhỏ nội dung ra thành 3 phần: Địa Điểm, Sự Kiện và Con người. Một sự kiện muốn diễn ra ở một địa điểm nhất định, thời gian xác định và có yếu tố con người tham gia.

Ảnh Tác Giả:
Ảnh Tác Giả
Tên Tác Giả:

Lê Chơn Nhựt Bỉnh

Download:
Thư Viện Lịch Sử

Chia sẻ qua mạng xã hội

 Chúng tôi rất vui khi được làm quen với bạn qua facebook của chúng mình