Bitchem2 - Chemical Equation

Với giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Bitchem2 được tác giả Tăng Khải Hạnh xây dựng với cơ sở dự liệu của PhuongTrinhHoaHoc.com đã có hơn 10,000 lượt tải.

Chức năng chính của Bitchem2 là: 

  • Từ Điển Phương Trình Hoá Học
  • Cân Băng Phương Trình Hoá Học
  • Tính phân tử khối

 

Ảnh Tác Giả:
Ảnh Tác Giả
Tên Tác Giả:

Tăng Khải Hạnh

Download:
Download trên Android Store

Chia sẻ qua mạng xã hội

 Chúng tôi rất vui khi được làm quen với bạn qua facebook của chúng mình