Liên hệ

Giáo Dục Sáng Tạo

Thông tin khác:

Chúng mình rất cảm ơn nếu bạn liên hệ để đóng góp, báo những lỗi mà bạn gặp phải khi sử dụng phần mềm. Điều đó sẽ giúp chúng mình xây dựng. Bạn có thể liên hệ với chúng mình theo những cách sau:

Truyền thống: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hiện đại nhưng không hại điện: Facebook Giáo Dục Sáng Tạo
Tiện lợi: điền nội dung vào mẫu đơn bên dưới

*chúng mình không nhận giải bài tập nha :((((

Ảnh của Liên hệ

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Chia sẻ qua mạng xã hội

 Chúng tôi rất vui khi được làm quen với bạn qua facebook của chúng mình